Kun 14% av NAIF seksjon disksports medlemmer er kvinner. Hvorfor? Er menn mer opptatt av sport og konkurranse enn kvinner? Marlene Persson er doktorgradsstipendiat ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning, og har forsket på kjønn og idrett så vi tok en prat med henne om dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *