For første gang trer Disc Golf Pro Tour sine føtter utenfor USA, og æren av å arrangere dette er PCS Sula Open. Dette er helt vilt tøft, og vi har tatt en prat med en av primus motorene bak dette, nemlig Jostein Håland. Vi har også satt oss i frisbeel’n og “besøkt” Østlandet. Tune in!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *